Việt Nam, là của Dân Nam!

 

 

Trong nắng sớm, đón tưng bừng Xuân mới

Pháo reo vui tung sắc phấn hồng tươi

Rực vàng lên óng ánh nét mai cười

Tân niên đến, hứa hẹn nhiều chiến thắng!

 

Với lũ giặc, ta tung bàn tay nắm

Thế  liên hoàn nhắm thẳng mặt đối phương

Triệu triệu bàn tay quyết chí chung đường

Theo Tiên Liệt giữ vẹn toàn đất Tổ!

 

Tự ngàn xưa, nêu chí hùng tiến bước

Diệt giặc thù, kẻ phá nát quê hương

Bán buôn dân, khủng bố… khổ muôn đường

Xóa dân chủ, cướp tự do, nhân phẩm!

 

Việt cộng hứa và thực hành… Ta suy gẫm!

Đừng măi hoài ngu ngơ ngóng đợi... trông

Càng không thể tin ṇi con cháu giặc

Chúng lớn rồi… sẽ lột xác đổi lông!!!

 

 

Sách kia, suy lại sử gần

Thêm ngàn năm nữa, có cần hay không?

Xưa Lê Chiêu Thống cuồng ngông

Voi giày mả Tổ, giống ḍng ra sao?!!!

Bao người… biển rộng, trời cao

Xanh kia thăm thẳm, kêu gào Tự Do

Nhân quyền không thể “xin cho”

Máu đào đánh đổi thơm pho sử Nhà!

Quyết sang năm mới can qua

Nước tan nguy biến, hùng ca khải hoàn!

Việt Nam, là của Dân Nam!

 

 

Dân Nam

 

 

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính